Michał Lewandowski

psycholog | psychoterapeuta | facylitator zmian organizacyjnych
 

O mnie

Od kilkunastu lat pracuję z ludźmi, wspierając ich w drodze przez osobiste trudności i wyzwania. Fundamentem mojej pracy jest Terapia Gestalt, której uczyłem się w Polsce i we Włoszech.  Szczególnie bliska jest mi tematyka kryzysów rozwojowych i egzystencjalnych, wobec których stajemy w toku życia. W swojej pracy postrzegam jednostkę jako całą osobę, z myślami, uczuciami i ciałem, osadzoną w danym otoczeniu, historii i kulturze. Podejście to jest dla mnie  fundamentem towarzyszenia i wspierania Klientów w budowaniu zintegrowanej osobowości i pełnego, satysfakcjonującego życia.

Na tych samych zasadach opieram swoją pracę z organizacjami. Przyglądam się kulturze i historii organizacji, jak również zaangażowanym osobom i ich wzajemnym relacjom, uwzględniając również dynamikę grupy. Podejmowane przede mnie interwencje opierają się na założeniu, że ​​zmiana w jednej części powoduje zmianę całości i odwrotnie.

 

Istotną częścią mojej drogi jest też praca dydatyczna i naukowa w kontekscie traumy i odporności psychicznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz przygotowywanie praktyków zmian organizacyjnych w ramach Szkoły Praktyków Gestalt w Organizacjach, której jestem twórcą. 

53298641_10211840287116752_5326506174349