top of page
70a81250b2fa485fb45b288eff04e23e_edited.jpg

Michał Lewandowski
executive coaching| facylitacja | terapia Gestalt  

About

O mnie

Od prawie dwudziestu lat towarzyszę osobom i grupom w ich drodze przez osobiste trudności i wyzwania ku realizacji pełni ich potencjału. Pracuję w kontekście executive  coachingu, facylitacji procesów zmian w organizacjach oraz terapii. Fundamentem mojej pracy jest podejście Gestalt, które praktykuję i którego uczę międzynarodowo. W swojej pracy postrzegam osobę jako integralną całość, z myślami, uczuciami i ciałem, osadzoną w danym otoczeniu, historii i kulturze. Podejście to jest dla mnie  fundamentem towarzyszenia i wspierania Klientów w budowaniu zintegrowanej osobowości i pełnego, satysfakcjonującego życia.

Na tych samych zasadach opieram swoją pracę z organizacjami. Przyglądam się kulturze i historii organizacji, jak również zaangażowanym osobom i ich wzajemnym relacjom, uwzględniając również dynamikę grupy. Podejmowane przede mnie interwencje opierają się na założeniu, że ​​zmiana w jednej części powoduje zmianę całości i odwrotnie.

 

Michal Lewandowski (1).jpg
contact
bottom of page