top of page

Jak pracuję

Praca z drugim człowiekiem jest dla mnie przede wszystkim spotkaniem. W pełnym szacunku dla czyjejś indywidualności, wyjątkowości każdej osoby i jej sytuacji. Z wrażliwością na jej potrzeby. Spotkaniem partnerskim, nakierowanym na rozwój świadomości osoby - Klienta, integrację różnych aspektów osobowości, dającym wsparcie w trudnych chwilach i umożliwiające drogę ku bardziej pełnemu życiu. 

Moje podejście opiera się na psychologii humanistyczno-egzystencjanej. W jej myśl każdy organizm - czy to osoba, grupa czy organizacja - dąży do wzrostu. Wzrastanie  oznacza realizowanie swojego potencjału, rozwijanie swojej mocy i talentów, innymi słowy samorealizację. Aby sprostać temu dążeniu do wzrostu, kontaktujmy się z otoczeniem: to, co jest korzystne, wzmacniamy, a to, co utrudnia wzrost odrzucamy. W rodzinie na przykłąd dziecko otrzymuje jedzenie i schronienie, ale także uwagę, miłość i możliwości rozwoju. W organizacji członkowie zespołu współpracują w celu osiągnięcia wspólnych celów.

 

Często wymiana między organizmem a środowiskiem nie jest optymalna. Edukacja, kultura i niedomknięte doświadczenia wpływają na nasze możliwości, ograniczając je, a czasem nawet niszcząc. Nieustannie jesteśmy zmuszeni do kreatywnego dostosowywania się; oznacza to dostosowanie naszych zdolności i potrzeb do środowiska, w którym się znajdujemy.

 

Ten proces kreatywnej regulacji jest ciągły. Każda znacząca zmiana w życiu powoduje nową nierównowagę i dlatego konieczne jest nowe dostosowanie. Na przykład: drugie dziecko rodzi się w rodzinie, tracisz jednego z rodziców, w pracy występuje konflikt, nowy kierownik jest przypisany do Twojej organizacji: za każdym razem, gdy masz wyzwanie, aby znaleźć nową równowagę. A to nie zawsze jest automatyczne.

 

W swojej pracy dążę do ponownej aktywacji zamrożonego lub zablokowanego procesu kreatywnej regulacji, a następnie do jego mobilizacji. Pracuję na poziomie indywidualnym, grupowym i organizacyjnym. Aby uzyskać wgląd w to, co naprawdę się dzieje, obserwuję sytuację w całości: całość jest czymś więcej niż sumą jej części.

​Edukacja:

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii (Warszawa, 2006)

  • Instytut Terapii Gestalt, 4-letni program akredytowany przez European Association for Gestalt Therapy (EATG) oraz European Association for Psychotherapy (EAP), (Kraków, 2014)

  • Scuola Gestalt di Torino, 2-letni program Gestaltu Organizacyjnego (Turyn, 2015)

  • Post Graduate Certificate in Supervision: A Relational Change Process (Londyn, 2022)

  • liczne szkolenia i konferencje w kraju i za granicą (Włochy, Niemcy, Austria, Holandia, Belgia)

Główne założenia mojej pracy:​

  • Wszystkie osoby działają najlepiej jak potrafią - biorąc pod uwagę swoją aktualną percepcję sytuacji i zdolność samoregulacji.

  • Świadomość prowadzi do możliwości wyboru i zmiany.

  • Jesteśmy integralną całością. Tak samo ważne są myśli, emocje jak i doświadczenia płynące z ciała.​

  • Funkcjonujemy w danym środowsku, które ma na nas wpływ i na które wpływamy. Zrozumienie osoby wymaga zrozumienia kontekstu.

bottom of page