top of page

Organizacje 
Budując adaptacyjność liderów i zespołów

​Pracuję z liderami nad rozwojem ich samoświadomości, wewnętrznej integralności i odporności psychicznej, aby osiągali znakomite wyniki utrzymując jednocześnie zdrowie i poczucie spełnienia.

Pracuję z zespołami rozwijając ich zdolność świadomego zarządzania procesem grupowym, aby byli w stanie sprostania największym wyzwaniom.

Pracuję z organizacjami, kształtując kulturę przywództwa, współpracy i innowacji; pomagając im wzrastać, tworząc umiejętność transformacji i dostosowywania się do zmian w otoczeniu przy zachowaniu spójnej tożsamości.

Pracując na rzecz ludzi w organizacjach prowadzę interaktywne wykłady, szkolenia, warsztaty, indywidualne i grupowe procesy coachingowe oraz facylituję procesy zmian organizacyjnych.

Będąc zaangażowanym międzynarodowo w rozwój Gestaltu Organizacyjnego jako podejścia wspierającego zmiany organizacyjne stworzyłem Szkołę Praktyków Gestalt w Organizacjach. 

logo poziom GPO.jpg
543.jpg
bottom of page