top of page

Terapia Gestalt
Towarzysząc w drodze do domu, który każdy z nas ma w swoim sercu

Jeśli:
- konfrontujesz się z sytuacjami, w których jest Ci trudno, jak na przykład kryzys życiowy, strata bliskiej osoby czy wypadek;
- masz trudność w zaadaptowaniu się do nowej sytuacji życiowej;
- przeżywasz kryzys w ważnej dla siebie relacji czy trudności w relacjach z ludźmi;
- doświadczasz dolegliwości psychosomatycznych;
- doświadczasz trudności emocjonalnych, obezwładniającego lęku, gniewu czy poczucia winy, ataków paniki;

- odczuwasz wewnętrzną pustkę, apatię, poczucie bezsensu życia;
- odczuwasz niską samoocenę, brak satysfakcji i radości w życiu;
- chcesz lepiej poznać siebie, swoje potrzeby i sposoby ich zaspokajania, nauczyć się lepszego radzenia sobie z wyzwaniami codziennego życia;
zapraszam Cię na spotkanie. 

creative_edited.jpg

Formy pracy 

Konsultacja psychologiczna - każdy proces terapeutyczny rozpoczynam spotkaniem konsultacyjnym, W niektórych sytaucjach samo to spotkanie ma wystarczającą wartość terapeutyczną, aby osoba rozeznawszy swoją sytuację i wzmocniwszy się szła dalej samodzielnie. W innych przypadkach zmiana wymaga czasu, dłuższej pracy i wsparcia terapeutycznego. W przypadku pracy z młodzieżą pierwsze spotkanie jest konsultacją rodzinną, w której oprócz osoby niepełnoletniej uczestniczą rodzice/opiekunowie. 

Terapia indywidualna - są to regularne, zazwyczaj cotygodniowe spotkania terapeutyczne nastawione na zmianę w sposobie funkjonowania. Ich zasady, sposób pracy, problemy do pracy określamy na pierwszych spotkaniach. Możliwa jest:

psychoterapia krótkoterminowa, obejmująca kilkanaście sesji nastawionych na pracę nad konkretnym problemem lub obszarem;

psychoterapia długoterminowa - bez ustalonego z góry czasu trwania, dająca możliwość głębszej zmiany funkcjonowania osoby. 

Terapia młodzieży- ma na celu wsparcie młodego człowieka w jego rozwoju, dojrzewaniu, budowaniu siebie, relacji z ludźmi i ze światem wokół, a także przezwyciężenie kryzysów rozwojowych charakterystycznych dla tego wieku. Ze względu na swoją specyfikę praca ta ma zazwyczaj charakter długoterminowy. 

Zapraszam również w formule on-line. 


Pracuję w zgodzie z kodeksem etyki EAGT; odbyłem własną psychoterapię szkoleniową w nurcie Gestalt; swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. 

bottom of page