top of page

Co nas nie zabije... (dla organizacji)

Program budowania odporności psychicznej

Co nas nie zabije... (dla organizacji)
Co nas nie zabije... (dla organizacji)

Czas i lokalizacja

Czas Do Ustalenia

warsztat on-line lub stacjonarny

O wydarzeniu

Victor Fankl powiedział kiedyś, że człowiekowi można odebrać wszystko oprócz jednej rzeczy: ostatniej z ludzkich wolności - wyboru własnej postawy w danych okolicznościach, wybrania własnej drogi. Oznacza to, że możemy wybrać, jak zachowujemy się, czujemy i myślimy w trudnej sytuacji i nic nie może nam odebrać tej wolności.

Obecna szybko zmieniająca się rzeczywistość wymaga od nas niejednokrotnie wysokich umiejętności radzenia sobie ze zmiennością, złożonością i nieprzewidywalnością, sprawnej adaptacji do nowego. Niepewność jutra… mnogość i płynność norm, wzorców, autorytetów… oderwanie od korzeni… popękane relacje… presja na szybciej, dalej, więcej… własne trudne życiowe doświadczenia, które trudno nam zostawić za sobą… własne ambicje i wyśrubowane standardy… W jakiś sposób w tym całym konglomeracie uwarunkowań potrzebujemy znaleźć swoją własną sprawczość, aby sprawnie funkcjonować i „dobrze” przeżyć swoje życie.

Rzeczywistość ta to też dobra okazja dla organizacji do wprowadzenia do swojej kultury korporacyjnej pojęcia wsparcia psychicznego i dostrzec, że słowo „potrzeba” nie jest synonimem słowa „problem”.

Program ten bazuje na prowadzonych przez mnie przez ostatnich kilka lat w ramach Uniwersytetu Otwartego UW warsztatach "Co Cię nie zabije...", cieszących się dużą popularnością i wysokimi ocenami uczestników. Daje możliwość wzięcia udziału w unikalnym, osobistym doświadczeniu mającym na celu wsparcie uczestników w budowaniu ich odporności psychicznej, a w ostatecznym efekcie poprawę jakości ich pracy i życia. Ostatnie trzy „covidowe” edycje prowadzone były on-line i program okazał się doskonale sprawdzać również w tej formie.

Program ma formułę warsztatową, w której uczestnicy bardziej aktywnie doświadczają, niż biernie słuchają. Pracować będziemy integrując sferę fizyczną, emocjonalną, mentalną i relacyjną w celu pobudzenia pełni naturalnego  potencjału adaptacji, zmiany i oporności.

W trakcie programu pracować będziemy nad takimi tematami, jak:

1. Trudności jako część życia.

• zmierzenie się z faktem, że trudności są częścią życia i wymagają odpowiedzi ze strony osób i organizacji.

• odporność to cecha, której możemy się nauczyć i rozwijać

• jak działają nawyki; jak mamy zwyczaj stawiać czoła nowym problemom przy użyciu starych rozwiązań

• jak możemy rozwinąć większą odporność

2. Stres jako część życia (jak stres działa i jak na nas wpływa)

• jak działa stres i jak możemy z nim skuteczniej pracować

• jakie nawyki lub stare rozwiązania pojawiają się w obliczu stresu?

• jak możemy stać się bardziej kreatywni i odporni w obliczu stresu?

3. Poczucie sprawstwa jako konieczny element zdrowego funkcjonowania w świecie

• poczucie własnej sprawczości jako element konieczny zdrowia psychicznego

• w jaki sposób ograniczamy własną sprawczość i jak temu zapobiec

• znajdywanie swojej sprawczości w trudnych momentach

4. Percepcja rzeczywistości i poczucie sensu jako elementy gruntujące naszą stabilność

• człowiek jako istota poszukująca sensu w świecie braku jednego sensu

• w jaki sposób narracja, jaką nadajemy wydarzeniom kształtuje naszą odporność?

• poczucie własnej integralności

5. Troska o siebie

• co to znaczy dbać o siebie?

• jakie nawyki lub ograniczające myśli pojawiają się, gdy zaczynamy o siebie dbać (wewnętrzny krytyk, kim jest ten krytyk? Ktoś znajomy?)

• troska dla siebie jako warunek odporności

6. Troska o innych ludzi która wspiera też nas samych

• w jaki sposób troska o innych może nam pomóc w radzeniu sobie z trudnościami?

• jakie nawyki lub restrykcyjne myśli pojawiają się, gdy zależy ci na innych ludziach? (strach przed wykorzystywaniem, strach przed byciem postrzeganym jako słaby, podejrzliwy wobec ludzi, którzy są dla nas mili itp.)

• co możemy zrobić, aby stać się bardziej pewnym siebie i wolnym w troszczeniu się o innych w zdrowy sposób?

Możliwe formy:

Warsztat ten mogę przeprowadzić w kilku formatach, takich jak jednorazowy 3-godzinny warsztat, który oczywiście pozostaje bardziej powierzchownym, lub w bardziej rozbudowanej formie, jak w przypadku sześciu 3-godzinnych sesji. Program jest możliwy do realizacji zarówno on-line jak i w warunkach sali szkoleniowej.

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page