top of page

Executive Coaching
Wspierając rozwój relacyjnego przywództwa

Towarzyszę osobom zarządzającym oraz liderom w ich podróży, dając możliwość pogłębienia samoświadomości, poszerzenia zakresu wyborów i wspierania znaczących zmian zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Pracuję w podejściu Coachingu Gestalt, wykorzystując Teorię Gestalt, psychologię humanistyczno-egzystencjaną oraz myślenie systemowe, aby zapewnić całościowe i skuteczne doświadczenie coachingowe.

Co wyróżnia Gestalt Executive Coaching?

Zasady Gestalt w praktyce coachingowej: Opierając się na podejściu Gestalt, podkreślamy
znaczenie świadomości chwili obecnej, badania tu i teraz oraz integracji umysłu, ciała
i emocji. Ta eksperymentalna metodologia pomaga odkryć martwe punkty, przełamać
ograniczające wzorce i uwolnić pełny potencjał przywódczy.

Wspierające partnerstwo: jestem towarzyszem i partnerem w Twojej drodze zawodowej.
Zapewniam bezpieczną i poufną przestrzeń do eksploracji, informacji zwrotnych
i wsparcia. Tworzymy wspólnie bezpieczną i poufną przestrzeń, w której możesz odkrywać swój styl przywództwa, zwiększać samoświadomość i opracowywać strategie pokonywania przeszkód. Wspieram współpracę, która umożliwia Ci przejęcie odpowiedzialności za swój rozwój i dokonywanie trwałych zmian.

Zintegrowane podejście: Uznając, że przywództwo wykracza poza miejsce pracy, mój coaching przyjmuje całościowe spojrzenie na Twoje życie. Badamy, w jaki sposób Twoje osobiste wartości, relacje i sposoby adaptacji przecinają się z Twoimi aspiracjami zawodowymi, pomagając Ci stworzyć harmonijne i satysfakcjonujące życie zarówno w sali konferencyjnej, jak i poza nią.

 

Uczenie się przez doświadczanie Tu i Teraz: Uczenie odbywa się przez doświadczanie i twórczą refleksję nad nim. Ucieleśnione doświadczanie daje Ci możliwość pogłębiania zrozumienie siebie, Twojego wpływu na innych oraz dynamiki w Twojej organizacji. To praktyczne podejście przyspiesza Twój rozwój i ułatwia rzeczywiste i trwałe zmiany.

Myślenie systemowe: Coaching Gestalt wykracza poza jednostkę. Pomagam Ci zobaczyć systemową perspektywę, umożliwiającą dostrzeżenie wzajemnych powiązań między Tobą, Twoim zespołem i Twoją organizacją. Rozumiejąc tę złożoną dynamikę, możesz przewodzić z szerszym obrazem sytuacji (pola) i podejmować bardziej świadome decyzje.

Podejście procesowe zorientowane na działanie: moja praca łączy w sobie podejście procesowe, skoncentrowane na samoświadomości i Tu i Teraz z orientacją  na działaniu i wynikach. Wspieram Cię w wyznaczaniu jasnych celów, opracowywaniu strategii i podejmowaniu konkretnych kroków w kierunku Twoich celów. Dzięki ciągłej odpowiedzialności i informacjom zwrotnym pomagam Ci pozostać na właściwej drodze i osiągnąć wymierne wyniki.

 

Możliwości w ramach Gestalt Executive Coaching:

  • Indywidualny coaching dla kadry zarządzającej i liderów

  • Leadership Team Coaching

  • Coaching okresu zmian: sparcie w czasach zmian organizacyjnych lub osobistych zmian w karierze.

 

Niezależnie od tego, czy stoisz przed konkretnymi wyzwaniami, chcesz poprawić swoje umiejętności przywódcze, czy szukasz rozwoju osobistego i zawodowego, zapraszam Cię do wspólnej podróży.

70a81250b2fa485fb45b288eff04e23e_edited.jpg
bottom of page