top of page

Superwizja coachingowa
Pomagając wzrastać w pracy z ludźmi

Jako superwizor procesów coachingowych stosuję podejście relacyjne, oparte na Teorii Gestalt, kładąc nacisk na świadomość, doświadczanie Tu i Teraz i dynamikę między coachem a klientem. To holistyczne podejście umożliwia zbadanie nie tylko treści sesji coachingowych, ale także relacyjnych i systemowych aspektów, które wpływają na Twoją pracę jako coacha.

Dlaczego warto wybrać superwizję coachingową w nurcie Gestalt?

 

Pogłębienie kompetencji coachingowych: w superwizji pomagam pogłębić umiejętności
coachingowe i poszerzyć repertuar interwencji. Poprzez refleksyjny dialog i eksplorację
zyskujesz wgląd w swój styl coachingowy, mocne strony i obszary do rozwoju;

Zwiększanie samoświadomoścci: kładę duży nacisk na samoświadomość. Badając własne
myśli, emocje, doznania cielesne i zachowania w relacji coachingowej, rozwijasz głębsze
zrozumienie siebie jako coacha. Rozój samoświadomości pozwala ci być bardziej obecnym,
autentycznym i skutecznym w interakcjach coachingowych;

Superwizja relacji: koncentruje się nie tylko na indywidualnym rozwoju coacha, ale także
na samej relacji coachingowej. Badamy dynamikę między Tobą a Twoimi klientami, badając wpływ Twojej obecności, interwencji i całego procesu coachingowego. Ta perspektywa pozwala na całościowe zrozumienie kontekstu coachingu i pomaga poruszać się po złożonych relacjach z klientami.

 

Poruszanie się po złożonych dynamikach: coaching obejmuje poruszanie się po złożonej dynamice nie tylko w ramach relacji coachingowej, jak i szerszego kontekstu organizacyjnego lub systemowego.W superwzji eksplorujemy tą dynamikę wyposażając Cię w narzędzia, aby skutecznie poruszać się po niej. Zyskujesz wgląd w leżące u podstaw wzorce, dynamikę władzy i wpływy systemowe, które wpływają na proces coachingu;

Etyczne podejmowanie decyzji: zapewniam przestrzeń do zgłębiania etycznych dylematów i wyzwań, które pojawiają się w Twojej praktyce coachingowej. Towarzyszę Ci w poruszaniu się po tych zawiłościach i podejmowaniu świadomych i etycznych decyzjji, które są zgodne z Twoimi wartościami i standardami zawodowymi;

Przestrzeń do refleksji: ważne jest dla mnie, aby nasze superwizje były wspierającym środowiskiem do refleksji nad pracą coachingową. Zapewniamy nieoceniającą przestrzeń, w której możesz otwarcie odkrywać swoje doświadczenia, wyzwania i sukcesy jako coach. Poprzez refleksyjny dialog pomagam Ci uzyskać świeże spojrzenie, odkryć martwe punkty i pogłębić zrozumienie procesu coachingowego;

Informacje zwrotne dotyczące rozwoju: zapewniam konstruktywne informacje zwrotne i wskazówki, które pomogą Ci zwiększyć skuteczność coachingu. Oferuję wgląd w Twój styl coachingu, wzorce komunikacji i dynamikę relacji. Ta informacja zwrotna ma na celu poszerzenie Twojego zakresu interwencji jako coacha i umożliwienie Ci prowadzenia skutecznych sesji coachingowych.

 

Wierzę, że niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym coachem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z coachingiem, mogę zaoferować Ci cenne wsparcie, które pozwoli Ci przenieść swoją praktykę coachingową na wyższy poziom.

 

Superwizja może odbywać się w formie indywidualnej lub grupowej.

holi4_edited.jpg
bottom of page